• supermillionhair_15g_black_box
  • supermillionhair_insert_30g
supermillionhair_30g_black

SMH No.1 Black 15g

1,499.00 ฿

Availability:

Out Stock

Quick description

Super Million Hair เป็นผมเทียมที่ทําจากเส้นใยผักและหั่นเป็นชิ้นขนาด 0.3 ถึง 0.5 มม. เส้นใยที่มีขนาดและรูปทรงต่างกันจะถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มปริมาตรและปกปิดเส้นผมของคุณตามธรรมชาติ (เช่น ยาว/สั้น บาง/หนา และตรง/งอ)
สําหรับผู้ที่มีผมบาง Super Million Hair ยึดติดกับหนังศีรษะเพื่อเพิ่มความหนาให้กับบริเวณที่ผอมบาง เนื่องจาก Super Million Hair ถูกนําไปใช้โดยตรงบนผิวจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา
Super Million Hair ได้รับการอนุมัติจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO)
นอกจากนี้ยังได้รับการทดสอบโรคภูมิแพ้ผิวหนังและประกาศว่าปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย
ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ Super Million Hair ทําจากเส้นใยผัก (เรยอน) ที่สกัดจากเยื่อกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเรา

Out of stock

Compare

Super Million Hair เป็นผมเทียมที่ทําจากเส้นใยผักและหั่นเป็นชิ้นขนาด 0.3 ถึง 0.5 มม. เส้นใยที่มีขนาดและรูปทรงต่างกันจะถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มปริมาตรและปกปิดเส้นผมของคุณตามธรรมชาติ (เช่น ยาว/สั้น บาง/หนา และตรง/งอ)
สําหรับผู้ที่มีผมบาง Super Million Hair ยึดติดกับหนังศีรษะเพื่อเพิ่มความหนาให้กับบริเวณที่ผอมบาง เนื่องจาก Super Million Hair ถูกนําไปใช้โดยตรงบนผิวจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา
Super Million Hair ได้รับการอนุมัติจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO)
นอกจากนี้ยังได้รับการทดสอบโรคภูมิแพ้ผิวหนังและประกาศว่าปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัย
ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ Super Million Hair ทําจากเส้นใยผัก (เรยอน) ที่สกัดจากเยื่อกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเรา